8 نکته بیمه‌ای از قرارداد خدمات پیمانکاران

۸ نکته بیمه‌ای از قرارداد خدمات پیمانکاران

همانطور که در مقاله زونکن بیمه سپری در برابر مشمول شدن گفته شد، پیرو ماده ۴۷ تامین اجتماعی، دفاتر شرکت‌ها طی حکمی از طرف شعبه و موسسه حسابرسی تامین اجتماعی، از نظر خدمات و تکالیف بیمه‌ای مربوطه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. یکی از مهم‌ترین مباحثی که شرکت‌ها باید قبل از این رسیدگی‌ها مورد توجه قرار دهند، انجام تکالیف مرتبط با قراردادهای ارائه خدمات‌شان می‌باشد. در این مقاله به ۸ نکته قابل توجه قراردادهای مزبور پرداخته‌ایم که در ادامه از خاطرتان خواهد گذشت.

 

تکلیف بیمه‌ای شرکت‌های پیمانکار

در صورتی که یک شرکت، درآمد ارائه خدمات داشته باشد، مشمول ماده ۳۸ تامین اجتماعی خواهد شد. به همین منظور بهتر است به عنوان پیمانکار (انجام دهنده کار)، هر چه سریع تر با ارائه استعلام نامه کارفرما در خصوص قراردادهای درآمدی، به شعبه مراجعه و برای صدور مفاصا حساب آتی نسبت به اخذ ردیف پیمان و ارسال لیست بیمه کارکنان شاغل خود در پیمان مربوطه اقدام نماید. به دنبال این اقدام است که، شرکت پیمانکار به مشکلی برخورد نکرده، و کارفرما (واگذارنده کار) نیز در زمان رسیدگی هزینه‌ای خود، با ارائه مفاصا حساب (اخذ شده توسط پیمانکار) مشمول کسر حق بیمه نخواهد شد.

 

۸ نکته بیمه‌ای قرارداد خدمات پیمانکاران

نکته ۱: حسابرسان و تیم نظارتی موسسه حسابرسی تأمین اجتماعی صرفاً بر روی اقلام هزینه‌ای دفاتر شرکت‌ها اعمال ضریب می‌کنند.

 

نکته ۲: حسابرسان صرفاً مدارک درآمد ارائه خدمات شرکت را اخذ و بایگانی می‌کنند.

 

نکته ۳: قراردادها، مفاصاها و فاکتورهای درآمدی شرکت، بایستی طبق لیست و صورت وجوه درآمدی توسط شرکت تهیه و پیوست گردد  تا توسط حسابرسان، با دفاتر و مدارک مطابقت داده شود.

 

نکته ۴: بسیاری از شرکت‌های مورد رسیدگی مجری قرارداد هستند (منظور شرکت‌هایی است که، به عنوان پیمانکار به کارفرمایان خدمات ارائه می‌کنند) و در زمان مراجعه به شعبه جهت اخذ مفاصا حساب، با ارائه تعهد حسابرسی (پیرو بخشنامه‌های مرتبط با موضوع کار) مفاصا حساب صفر و بدون ضریب دریافت می‌کنند. لذا با توجه به اینکه قراردادهای درآمدی این شرکت‌ها همراه با اخذ تعهد حسابرسی است، در اولویت رسیدگی از طرف شعبه قرار می‌گیرند. لازم به ذکر است که اعمال ضریب، از طریق رسیدگی دفاتر هزینه‌ای آنها خواهد بود.

 

نکته ۵: در صورتی که صورت وجوه درآمدی و قراردادهای درآمدی شرکت در زمان رسیدگی هزینه‌ای، شامل مغایرتی باشد، از طرف شعبه مغایرت مربوطه بررسی و درصورت مشاهده کمتر اعلام شدنِ کارکرد قرارداد پیمانکار، جهت صدور مفاصا حساب، مابه التفاوت آن از طرف شعبه مربوطه به شرکت پیمانکار اعلام بدهی می شود.

 

نکته ۶: در صورتی که در هنگام رسیدگی دفاتر هزینه‌ای، شرکت دارای درآمد ارائه خدمات باشد، بر اساس صورت وجوه و ضمائم و مدارک موجود در پرونده از طرف تیم حسابرسی بیمه؛ و در صورتی که شرکت مورد رسیدگی پیشتر از بابت آن‌ها اقدام به اخذ مفاصا حساب نکرده باشد، از طرف شعبه بررسی و درصورت لزوم به شرکت اعلام بدهی می شود.

 

نکته ۷: رسیدگی هزینه‌ای و درآمدی جداگانه رسیدگی و به شرکت اعلام بدهی می شود.

 

نکته ۸: هرگونه اشتباه و اعتراضی نسبت به اعلام بدهی فوق، از طریق هیأت تشخیص مطالبات بدوی و تجدید نظر قابل بررسی خواهد بود.

 

این مقاله را حتماً بخوانید:
زونکن بیمه سپری در برابر مشمول شدن!

شما می‌توانید سوالات و نظرات خود را در مورد این مقاله،

در زیر همین صفحه مطرح کنید.


منبع: حسابیست

به قلم: تیم تحریریه حسابیست

منتظر مقالات بعدی حسابیست باشید.


این حمایت شماست که،

لینک این مقاله را از طریق دکمه‌های زیر با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید (:

دیدگاهتان را بنویسید